Afrika

Afrika är världens näst största och näst mest folkrika kontinent efter Asien. Den totala landytan är cirka trettio miljoner kvadratkilometer och omfattar 6% av jordens totala yta. Cirka en miljard människor bor här, vilket utgör nästan femton procent av världens befolkning. Kontinenten omges av Medelhavet i norr, Suezkanalen och Röda havet i nordost, den Indiska oceanen till sydost och Atlanten i väster. Kontinenten afrika innefattar 53 länder inklusive Madagaskar och de ögrupper som hänger samman med kontinenten, då ej räknat de omtvistade territorium i västsahara.

1980 började dessa valsafaris från Andenes i kombination med forskning och utbildning. Valcentret inrättades 1988 och är beläget i ett gammalt fiskberedningslager vid hamnen. Kaskelotvalen är den vanligaste valarten här i Andenes. Kaskeloten påträffas vid 95% av alla turer. Andra valar som kan ses under turerna är späckhuggare, vikval, grindval, tumlare och knölval.
safariguiden.se 2009